ระบบงาน กสขม.ฯ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ค่าชี้วัดหลักผลการปฏิบัติงาน กสขม.ศคพ.สอ.ทอ.
ประจำเดือน ธ.ค. 62
งานเข้าใหม่ 12 งาน
งานที่เสร็จ 10 งาน
คิดเป็น % ความสำเร็จของงาน 83.33 %