ระบบงาน กสขม.ฯ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ค่าชี้วัดหลักผลการปฏิบัติงาน กสขม.ศคพ.สอ.ทอ.
ประจำเดือน ก.ค. 60
งานเข้าใหม่ 48 งาน
งานที่เสร็จ 41 งาน
คิดเป็น % ความสำเร็จของงาน 85.42 %