ระบบงาน กสขม.ฯ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ค่าชี้วัดหลักผลการปฏิบัติงาน กสขม.ศคพ.สอ.ทอ.
ประจำเดือน พ.ย. 62
งานเข้าใหม่ 57 งาน
งานที่เสร็จ 50 งาน
คิดเป็น % ความสำเร็จของงาน 87.72 %