ระบบงาน กสขม.ฯ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ค่าชี้วัดหลักผลการปฏิบัติงาน กสขม.ศคพ.สอ.ทอ.
ประจำเดือน เม.ย. 61
งานเข้าใหม่ 35 งาน
งานที่เสร็จ 23 งาน
คิดเป็น % ความสำเร็จของงาน 65.71 %