ระบบงาน กสขม.ฯ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ค่าชี้วัดหลักผลการปฏิบัติงาน กสขม.ศคพ.สอ.ทอ.
ประจำเดือน ก.ย. 59
งานเข้าใหม่ 62 งาน
งานที่เสร็จ 58 งาน
คิดเป็น % ความสำเร็จของงาน 93.55 %