ระบบงาน กสขม.ฯ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ค่าชี้วัดหลักผลการปฏิบัติงาน กสขม.ศคพ.สอ.ทอ.
ประจำเดือน ส.ค. 59
งานเข้าใหม่ 63 งาน
งานที่เสร็จ 49 งาน
คิดเป็น % ความสำเร็จของงาน 77.78 %